O szkole


Z historii szkoły


Grono pedagogiczne


Organizacje szkolne


Nasi sponsorzy

NASZ HYMN

Tu gdzie słońce się odbija w tafli wody
A dokoła moc zieleni, ptaków śpiew
Stoi szkoła bliska sercom naszym młodym
Każdy uczeń do niej co dzień wracać chce.

Nasza szkoła jest przyjazna
W niej możemy zawsze sobą być
Na swą przyszłość tutaj pracujemy
I uczymy się, jak pięknie żyć


Każdy uczeń już dziś może być badaczem
I muzykiem i aktorem może być.
Tutaj każdy z nas odkryje w sobie pasję
Tu początek ma spełnienie marzeń mych

Nasza szkoła jest przyjazna
W niej możemy zawsze sobą być
Na swą przyszłość tutaj pracujemy
I uczymy się, jak pięknie żyć


My z Patronów zawsze przykład bierzmy
Pokazujmy, jak życzliwym być
Swym wartościom zawsze bądźmy wierni
I jak Oni wierzmy w słuszność czynów swych.