Nasz patron

Anna i Andrzej Nowakowie

Andrzej NowakAnna Nowak

Andrzej Nowak - informacje

Anna Nowak - informacje


Podziękowania

kliknij aby powiększyć »


Uroczystość nadania imienia

Nadanie imienia Nadanie imienia

zobacz więcej zdjęć »

Do uroczystości nadania imienia Anny i Andrzeja Nowaków przygotowywaliśmy się od momentu wybrania ich w 2009 r. przez mieszkańców Ożarowa i Ługowa oraz społeczność szkolną na patronów Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Podejmowaliśmy działania mające na celu zdobycie informacji, dokumentów, fotografii związanych z życiem, działalnością państwa Nowaków. Nawiązaliśmy współpracę z rodziną oraz z organizacją kombatancką Zaporczyków. Nasi uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, podejmowali różnorodne działania mające na celu pogłębienie wiedzy na temat patronów w ramach projektów "Nasz Patron" i "Pogłębiamy wiedzę o naszych patronach". Rezultatem tych działań jest m.in. opracowana biografia Anny i Andrzeja Nowaków wraz ze wspomnieniami mieszkańców. Dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, literackim, wiedzy o patronach. Wydały dwa numery gazetki szkolnej w całości poświęcone przygotowaniom do uroczystości. Stworzyły mapę miejsc związanych z patronami, przeprowadziły szereg wywiadów z mieszkańcami Ożarowa i Ługowa. Cała społeczność szkolna została dobrze przygotowana do tej wyjątkowej chwili, którą przeżywaliśmy 20 maja 2013 r. Tego dnia bowiem, Szkoła Podstawowa w Ożarowie oficjalnie otrzymała imię Anny i Andrzeja Nowaków.
Ceremonię zainaugurowała Msza Święta w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe w Ożarowie. W świątyni licznie zgromadzili się honorowi goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci i okoliczni mieszkańcy. Uroczystego wprowadzenia sztandarów (oprócz pocztu sztandarowego rodziców były obecne dwa poczty sztandarowe organizacji Zaporczyków) dokonała Orkiestra Dęta Gminy Jastków, która uświetniła uroczystość zarówno w kościele jak i w szkole.

czytaj dalej »

tekst homilii wygłoszonej w czasie mszy świętej »


Podsumowanie projektu "Pogłębiamy wiedzę o naszych patronach"

Pogłębiamy wiedzę o naszych patronach Pogłębiamy wiedzę o naszych patronach

zobacz więcej zdjęć »

10 kwietnia odbyło się podsumowanie projektu, który realizowaliśmy w związku z nadaniem imienia naszej szkole. Jego celem było pogłębienie wiedzy o naszych patronach. Przez kilka miesięcy pracowaliśmy w różnych sekcjach. Teraz mieliśmy okazję zaprezentować to, co udało nam się zrobić. Uczniowie z sekcji dziennikarskiej opracowali specjalne wydanie naszej szkolnej gazetki: "Niecodziennik". Sekcja reporterska ogłosiła konkurs na najciekawszy wywiad z mieszkańcami Ożarowa i Ługowa. Przedstawiła wszystkim ten, który zwyciężył w konkursie. Sekcja geograficzna przygotowała przedstawiła mapę miejsc związanych z patronami. Zadaniem sekcji konkursowej było przygotowanie pytań do konkursu wiedzy o naszych patronach. Konkurs ten odbył się w czasie podsumowania projektu. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali ogromny zasób wiadomości o naszych patronach, jednak największą wiedzą na temat życia Anny i Andrzeja Nowaków wykazali się uczniowie z drużyny "żółtych": Natalka Kosior (kl. 2), Agnieszka Kasprzak (kl. 3), Zuzia Jabłońska (kl. 4), i Kamil Pietrak (kl. 5). Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe.


Uchwała Rady Gminy

Uchwała Rady Gminy

kliknij aby powiększyć »

W dniu 14 marca Rada Gminy Jastków podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ożarowie imienia Anny i Andrzeja Nowaków.

Wniosek do Rady Gminy

Zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny planem działań, skierowaliśmy do Rady Gminy wniosek o nadanie naszej szkole imienia Anny i Andrzeja Nowaków.

Wniosek zanjdziesz tutaj

Uzasadnienie wniosku zanjdziesz tutaj


Zdjęcia z prywatnych zbiorów Pani Skurzyńskiej

Zdjęcia ze zbiorów Pani SkurzyńskiejZdjęcia ze zbiorów Pani Skurzyńskiej

zobacz opisy zdjęć »


Plan działań na bieżący rok

Przygotowujemy się do nadania imienia naszej szkole. Szczegółowy plan działań na rok szkolny 2012/13 znajdziesz poniżej.

Plan działań na rok 2012/13


Zdjęcia z prywatnych zbiorów Pana Krzysztofa Nowaka

Zdjęcia ze zbiorów Pana NowakaZdjęcia ze zbiorów Pana Nowaka

zobacz więcej zdjęć »


Wszystkich Świętych

Grób Anrzeja i Heleny Nowaków Grób Anrzeja i Heleny Nowaków

W przeddzień święta zmarłych oddaliśmy hołd naszym przyszłym patronom. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, pod opieką opiekunów, złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczny znicz na grobie Andrzeja i Heleny Nowaków, znajdującym się na cmentarzu w Garbowie. Kwiaty zostały rownież złożone na grobie Anny Nowak, której ciało spoczywa w mogile zbiorowej na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie.


Podsumowanie projektu NASZ PATRON

Podsumowanie projektu Nasz patron Podsumowanie projektu Nasz patron

zobacz więcej zdjęć »

28 maja odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego "Nasz Patron". Uczniowie podzieleni na różne grupy zadaniowe prezentowali społeczności szkolnej, rodzicom, mieszkańcom i zaproszonym gościom efekty swojej czteromiesięcznej pracy. W ramach projektu powstała prezentacja multimedia na temat patronów, książka "Anna i Andrzej Nowakowie" z opracowaną biografią oraz wspomnieniami rodziny i mieszkańców, wystawa fotografii i dokumentów związanych z patronami, wystawa prac plastycznych "Patron w moich oczach", prace literackie (wiersze, opowiadania). Sekcja dziennikarska wydała specjalny numer gazetki szkolnej poświęconej patronom. Projekt był również okazją do pogłębienie wiedzy o naszym regionie, stąd podczas prezentacji mogliśmy zobaczyć wytwory rękodzieła, wystawę fotograficzną "Ożarów i Ługów w starej pocztówce". Obejrzeliśmy przedstawienie "Ocalić od zapomnienia" przygotowane przez grupę teatralną. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania i zabaw. Zadbali o to uczniowie, którzy pracowali w sekcji "Dawne zabawy naszych babć i dziadków". Dzięki realizacji projektu możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrze przygotowani merytorycznie do nadania imienia naszej szkole. Przed nami jeszcze wiele wyzwań dotyczących organizacji uroczystości, którą planujemy na maj 2013 r.


Wspomnienia Pani Marii Wójtowicz

Maria Wójtowicz

Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami o Andrzeju Nowaku, ktore spisała Pani Marii Wótowicz z okazji nadania imienia szkole.

Przeczytaj wspomnienia


Zdjęcia z prywatnych zbiorów Pani Marii Wójtowicz

Zdjęcia ze zbiorów Pani WójtowiczZdjęcia ze zbiorów Pani Wójtowicz

zobacz więcej zdjęć »


Wywiad z Panią Janiną Suską

Tutaj możesz zapoznać się z treścią wywiadu przeprowadzonego przez Panią Henrykę Kowalik-Stolarz z Panią Janiną Suską.

Treść wywiadu


Zdjęcia Anny, Andrzeja i ich syna - Zbigniewa

Zdjęcia NowakówZdjęcia Nowaków

zobacz więcej zdjęć »


Wywiad z Panią Zuzanną Woźniak

Tutaj możesz zapoznać się z treścią wywiadu przeprowadzonego przez Panią Henrykę Kowalik-Stolarz z Panią Zuzanną Woźniak.

Treść wywiadu


Powołanie Komitetu Organizacyjnego w sprawie nadania imienia Szkole

powołanie Komitetu Organizacyjnego powołanie Komitetu Organizacyjnego

W poniedziałek 28 listopada 2011 roku o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie mieszkańców Ożarowa, Ługowa, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. nadania imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie. Na spotkaniu obecny był p. prezes organizacji Zaporczyków, Adam Broński
i p. w-ce prezes Wojciech Tudruj.

Szczegóły spotkania znajdziesz tutaj


Spotkanie z rodziną kandydata na patrona

Spotkanie z rodziną kandydata na patrona Spotkanie z rodziną kandydata na patrona

zobacz więcej zdjęć »

W związku z przygotowaniami do nadania imienia naszej szkole 14 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów z rodziną Pana Andrzeja Nowaka - kandydata na patrona. W spotkaniu uczestniczył wnuk Pana Andrzeja, Krzysztof Nowak oraz jego kuzynka, Maria Wójtowicz, która przybyła z wychowującym się kiedyś w Ożarowie, a obecnie mieszkającym na stałe w Szwajcarii, synem. Towarzyszyli im synowa oraz wnuki Pani Marii. Zaproszenie na spotkanie przyjęli również przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy AK-WIN Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora": Pan Adam Broński - prezes, Pan Wojciech Tudruj - wiceprezes oraz Pan Marian Chmielewski. W spotkaniu wzięli także udział profesor Jan Konefał - pracownik naukowy KUL oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Ożarowa i Ługowa. W czasie spotkania goście wspominali osobę przyszłego patrona jako członka rodziny, nauczyciela, człowieka. Mówiono o jego działalności w czasie II wojny światowej i o działalności społecznej. Zaproponowano, aby szkoła nosiła imię Anny i Andrzeja Nowaków. Propozycja spotkała się z przychylnością rodziny oraz mieszkańców. Wszystkim wypowiedziom przysłuchiwali się uczniowie z klas III - VI. Spotkanie dostarczyło nam cennych informacji na temat osoby, która będzie naszym patronem.

Szczegółowe streszczenie rozmowy znajdziesz tutaj


Powrót