W HOŁDZIE BOHATEROM NIEPODLEGŁEJ
Katyń ... ocalić od zapomnieniaGmina Jastków


Patronaty honorowe:


Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939Lubelski Kurator Oświaty


Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie


Patronaty medialne:Katyń ... ocalić od zapomnienia.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego Katyń… ocalić od zapomnienia. Jest to ogólnopolska akcja, której celem jest uczczenia pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Ich liczba odpowiada liczbie wymordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina 21.857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden dąb to jedno nazwisko.
Nasza szkoła we wrześniu rozpoczęła przygotowania do uroczystego posadzenia Dębu Pamięci, który ma uczcić pana Jana Jarzynę, aspiranta Policji Państwowej, urodzonego 13 VIII 1898 roku w Łaskarzewie koło Garwolina, zamordowanego w 1940 roku. Realizację projektu zaczęliśmy od nawiązania współpracy z Panią podinspektor Policji w stanie spoczynku Krystyną Sobańską – Stępień.
Jesteśmy także w stałym kontakcie z wnuczką naszego Bohatera, Elżbietą Jarzyną.


Jan Jarzyna

Jan Jarzyna

kliknij aby powiększyć »

JAN JARZYNA (1898 - 1940) - STARSZY POSTERUNKOWY POLICJI PAŃSTWOWEJ MIANOWANY POŚMIERTNIE NA STOPIEŃ ASPIRANTA. WIĘZIEŃ OBOZU JENIECKIEGO W OSTASZKOWIE, ZAMORDOWANY WKWIETNIU 1940 ROKU W SIEDZIBIE ZARZĄDU NKWD W KALININIE (OBECNIE TWER), POCHOWANY POD WSIĄ MIEDNOJE.

szczegółową biografię znajdziesz tutaj »


W hołdzie Bohaterom Niepodległej
Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci
aspirantowi PP Janowi Jarzynie

Posadzenie Dębu Pamięci Posadzenie Dębu Pamięci

zobacz więcej zdjęć »

21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci aspirantowi Policji Państwowej Janowi Jarzynie zamordowanemu przez NKWD w zbrodni katyńskiej w 1940 r., spoczywającemu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Wydarzenie to wpisywało się w obchody Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski jako hołd złożony wszystkim Bohaterom, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność ojczyzny.
Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostę Lubelskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku. Patronat medialny sprawowała Telewizja Lublin oraz Polskie Radio Lublin.
Pomysłodawcami, inicjatorami i współorganizatorami wydarzenia byli podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień oraz mł. asp. Radosław Ochal z Posterunku Policji w Jastkowie. Do współpracy włączyła się Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. W przygotowaniach uczestniczyła cała społeczność szkolna, władze Gminy Jastków, mieszkańcy, rodzice, przyjaciele szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich z Ożarowa i Ługowa.
Przygotowania do uroczystości trwały od czerwca 2017 r., kiedy to szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Katyń… Ocalić od zapomnienia prowadzonego przez Stowarzyszenie Parafiada i otrzymała Certyfikat Dębu Pamięci. We wrześniu 2017 r. uczniowie wspólnie z nauczycielami przystąpili do realizacji szkolnego programu edukacyjnego W hołdzie Bohaterom Niepodległej. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z historią zbrodni katyńskiej i zgłębianie biografii aspiranta Jana Jarzyny. W listopadzie 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie społeczności szkolnej z wnuczką policjanta- panią Elżbietą Jarzyną, która udostępniła materiały związane z historią życia jej rodziny, służbą aspiranta i opowiedziała, w jaki sposób prawda o zbrodni katyńskiej była zacierana. Przekazała również szkole ziemię ze zbiorowych mogił Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.
W ramach szkolnego projektu edukacyjnego uczniowie, pracując w kilku sekcjach, podejmowali się wielu działań, które zaowocowały powstaniem interaktywnych osi czasu przedstawiających biografię aspiranta Jana Jarzyny oraz historię zbrodni katyńskiej, prezentacji multimedialnej poświęconej Dębom Pamięci na terenie powiatu lubelskiego, mapy ukazującej trasę wycieczki rowerowej uwzględniającej miejsca, w których posadzone są Dęby Katyńskie, plakatów poświęconych tematowi Katynia, wzruszających listów skierowanych do Policjanta, a także portretów Bohatera. Uczniowie zaprezentowali się również w repertuarze pieśni patriotycznych oraz w recytacji poezji katyńskiej. Analizowali dokumenty związane ze zbrodnią, czytali listy wydobyte ze zbiorowych mogił. Ciekawym sposobem na zgłębianie historii była gra terenowa przygotowana przez młodzież. Starsi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w projekcji filmu Andrzeja Wajdy pt. Katyń. 25 kwietnia 2018 r. klasy V-VII wybrały się na wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedziły Muzeum Katyńskie oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Zwieńczeniem podejmowanych przez szkołę działań była podniosła uroczystość, która miała miejsce 21 maja 2018 r. Swoją obecnością uświetnili ją znakomici goście m.in. wnuczka aspiranta Jana Jarzyny- pani Elżbieta Jarzyna, Komendant KWP w Lublinie insp. Robert Szewc, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP kom. Artur Duszak, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. pan Michał Krzysztof Wykowski, prezes Stowarzyszenia Parafia ojciec Tomasz Olczak, koordynator programu Katyń… Ocalić od zapomnienia- pani Małgorzata Jędruch- Włodarczyk, przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta Lublin, Gminy Jastków i Gminy Garbów.
Ceremonia rozpoczęła się mszą św. w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garbowie celebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka, ks. proboszcza Zenona Małyszka i kapelana KWP ks. Bogdana Zagórskiego. Podczas liturgii obecne były poczty sztandarowe ze sztandarami: Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK i WIN CC. Mjr. „Zapora” w Bełżycach, Związku Piłsudczyków-Oddział Lublin. Po mszy św. uczestnicy przy wtórze Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w uroczystym pochodzie przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli pod kierunkiem pani Edyty Szczerbickiej. Zgromadzeni goście poznali biografię Jana Jarzyny oraz mogli obejrzeć przedstawienie ukazujące fragmenty z życia rodziny aspiranta. Wnuczka Bohatera, pani Elżbieta Jarzyna, dokonała symbolicznego przekazania portretu swego dziadka uczniom, jako powiernikom pamięci o losie Jego oraz ponad 20 tysięcy Polaków zamordowanych w zbrodni katyńskiej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków, pani Krystyna Wawręta podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację uroczystości. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Jastków pani Teresa Kot, Komendant KWP w Lublinie insp. Robert Szewc, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 pan Michał Krzysztof Wykowski, Prezes Stowarzyszenia Parafiada - ojciec Tomasz Olczak, Wicestarosta- pan Robert Wójcik, w imieniu Wojewody Lubelskiego- pan Marek Wieczerzak, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego- pan Radosław Więk. Odczytany został także okolicznościowy list pani Danuty Malon- Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Następnie uczestnicy udali się do ogrodu szkolnego, gdzie dokonano posadzenia i poświęcenia Dębu Pamięci ku czci aspiranta PP Jana Jarzyny. Delegacje złożyły kwiaty przy pamiątkowym kamieniu, a uczniowie zapalili znicze. Niezwykle widowiskowym i niezapomnianym punktem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura, który odbył się na boisku szkolnym. Uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania wystaw w budynku szkoły m.in. wystawę fotografii i materiałów związanych z historią Policji Państwowej udostępnioną przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie oraz ekspozycję umundurowania i uzbrojenia funkcjonariuszy dawnej policji przygotowaną przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej Posterunek w Radomiu.
Uroczystość Posadzenia Dębu Pamięci aspirantowi PP Janowi Jarzynie była wydarzeniem podniosłym i niezwykle ważnym dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. Dostarczyła uczestnikom wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim była ważną lekcją historii na temat Bohaterów Niepodległej i ceny, jaką przyszło im zapłacić za dobro najwyższe, jakim jest wolna Ojczyzna.

Edyta Szczerbicka


Relacje z naszej uroczystości

relacja zamieszczona na stronie Gminy Jastków »

relacja zamieszczona na stronie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji »

fragment przemarszu »

fragment musztry Orkiestry Reprezentacyjnej Policji »

fragment musztry Orkiestry Reprezentacyjnej Policji »

fragment musztry Orkiestry Reprezentacyjnej Policji »

miejsce posadzenia Dębu Pamięci »


PODZIĘKOWANIA

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada
- lecz przez to, kim jest. Nie przez to co, ma
- lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II


Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Uczniowie składają serdeczne podziękowania Rodzicom, Mieszkańcom, Darczyńcom i Sponsorom za życzliwość, pomoc i wsparcie w realizacji uroczystości

"W HOŁDZIE BOHATEROM NIEPODLEGŁEJ - POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI ASPIRANTOWI POLICJI PAŃSTWOWEJ JANOWI JARZYNIE"

To dzięki Państwu mogła odbyć się ta wspaniała uroczystość, która wpisuje się w historię naszej szkoły i daje nam powody do wyrażenia naszej wdzięczności dla Państwa bezinteresowności, życzliwości i przyjaźni.

Zobacz kto wspierał nasze dzałania


Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania


Wycieczka do Warszawy

Talica pamiątkowa

kliknij aby powiększyć »

W Muzeum Katyńskim W Muzeum Katyńskim

Nasza szkoła przygotowuje się do posadzenia Dębu Pamięci panu Janowi Jarzynie. Z tej okazji zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas 5-7, ich wychowawcy, pani podinspektor Krystyna Sobańska-Stępień oraz mł. asp. Radosław Ochal z Posterunku Policji w Jastkowie. Wszyscy razem odwiedziliśmy Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji i Muzeum Katyńskie. Celem wycieczki było zgłębianie wiedzy o zbrodni katyńskiej.
Przed szkołą zebraliśmy się o godzinie 5:45, a o 6:00 wyjechaliśmy do stolicy. Jechaliśmy około czterech godzin. Do Biura Historii i Tradycji Policji dojechaliśmy o 10:00. Tam w imieniu Dyrektora Biura powitała nas pani Magdalena Zychowicz. Tematem spotkania była wystawa pt. "Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana". Na początku zapoznaliśmy się z wystawą. Obejrzeliśmy zdjęcia, które przedstawiały ekshumacje przeprowadzone wiosną 1940 roku oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Katyniu. Widzieliśmy też pamiątki po ofiarach zbrodni. Były tam również repliki umundurowania przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, pamiątkowe medale i fotografie. Obejrzeliśmy też film pt. "Katyń-Golgota Policjantów". Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie w gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej. Każdy z uczestników wycieczki dostał gazetę, która była wzorowana na przedwojennym wydaniu gazety Policji Państwowej "Na Posterunku". Następnie pojechaliśmy do Muzeum Katyńskiego. Samo wejście zrobiło na nas ogromne wrażenie. Był tam korytarz prowadzący w dół. Na jednej ze ścian była animacja przedstawiająca cienie idących w dół oficerów. Na początku pan przewodnik opowiedział nam o muzeum i o tym co się w nim znajduje. Potem zaczęliśmy zwiedzać budynek. Widzieliśmy listy, zdjęcia, różańce, pamiętniki, guziki, okulary i wiele innych rzeczy. Były tam też ubrania oficerów m. in. czapki, kurtki, rękawice, buty. Na niektórych z tych rzeczy były nawet krople krwi. Później przeszliśmy przez Aleję Nieobecnych do Epitafium Katyńskiego. Było tam kilka tablic z nazwiskami zamordowanych. Z Muzeum Katyńskiego wyszliśmy koło godziny 14:30. Następnie udaliśmy się do restauracji, gdzie zjedliśmy obiad. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pod szkołę dojechaliśmy koło godziny 19:00.
Wycieczka ta była niezapomniana. W jej trakcie wiele się nauczyłam i zrozumiałam w pełni, jak straszna i okrutna była zbrodnia katyńska.

Natalia Filipczuk

relacja z naszego pobytu w Biurze Historii i Tradycji Policji »


Uchwała Sejmu
w sprawie uczczenia pamięci funkcjonariuszy
Policji Państwowej II RP

Uchwała Sejmu

kliknij aby powiększyć »


Fotografie udostępnione przez Panią Elżbietę Jarzynę

Jan JarzynaJan Jarzyna

zobacz więcej zdjęć »


Certyfikat

Certyfikat

kliknij aby powiększyć »


Taśmy czasu

Sekcja informatyczna, do której należało siedmioro uczniów z klasy 7 wykonała dwie interaktywne taśmy czasu. Na jednej z nich przedstawiono znane nam ważne wydarzenia z życia Starszego Posterunkowego Policji Państwowej – Jana Jarzyny. Druga przedstawia kalendarium katyńskie, czyli najważniejsze wydarzenia związane ze zbrodnią, której dopuścili się sowieci w 1940 roku.Przedstawione na taśmach wydarzenia ułożone są chronologicznie. Na każdym slajdzie znajduje się data oraz krótki opis. Na większości slajdów umieszczono także zdjęcia, ilustracje lub inne multimedia, wzbogacające pokaz. Kolejne obrazy można oglądać po kolei lub w dowolnej kolejności, korzystając z osi czasu umieszczonej u dołu strony.

Biografia Jana Jarzyny na osi czasu

Kalendarium Katyńskie na osi czasu


Spotkanie z panią Elżbietą Jarzyną

Spotkanie z panią Elżbietą Jarzyną Spotkanie z panią Elżbietą Jarzyną

30 października, w związku z planowanym posadzeniem Dębu Pamięci, naszą szkołę odwiedziła pani Elżbieta Jarzyna wnuczka Starszego Posterunkowego Policji Państwowej Jana Jarzyny. Dęby Pamięci sadzone są w ramach ogólnopolskiej akcji Katyń ocalić od zapomnienia której celem jest uczczenia pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Ich liczba odpowiada liczbie wymordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina 21.857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden dąb to jedno nazwisko.
Pani Elżbieta przybliżyła uczniom biografię swojego dziadka pana Jana Jarzyny, urodzonego 13 VIII 1898 roku w Łaskarzewie koło Garwolina, zamordowanego w 1940 roku oraz losy rodziny po wojnie.
W realizację projektu zaangażowani są również pani podinspektor w stanie spoczynku Krystyna Sobańska - Stępień oraz nasz dzielnicowy młodszy aspirant Radosław Ochal.

Małgorzata Stępska


Ciekawe linki

Strona internetowa programu Katyń...ocalić od zapomnienia »

Wywiad z historykiem dr Witoldem Wasilewskim na stronie Muzeum Historii Polski »

Strona Muzeum Katyńskiego »

Strona Federacji Rodzin Katyńskich »


Powrót