Tablica ogłoszeń

Harmonogram konsultacji dyrektora i nauczycieli


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o dotyczące konsultacji dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstaowej im. Anny i Andrzeja Nowaków

Harmonogram konsultacji »


Plan lekcji na rok szkolny 2019/20 r.


(obowiązujący od 27 stycznia)


plan lekcji

plan lekcji »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Informacja o podręcznikach do religii


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać na lekcjach religii w roku szkolnym 2019/20.

informacja o podręcznikach »


Protokół z wyboru oferty dotyczącej obiadów


Protokół z wyboru oferty na zapewnienie usługi dostawy ciepłych posiłków do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie.

protokół z wyboru oferty »


Dokumenty dotyczące dostawy posiłków


Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w zapytaniu ofertowym:

Formularz ofertowy

Umowa na usługę dostawy posiłków:

Umowa


Zebranie dla Rodziców


Dnia 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) odbędzie się zebranie dla Rodziców.
Rodziców uczniów z klas 7 i 8 zapraszamy na godzinę 16.00 - odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogogicznej.
Rodziców uczniów z pozostałych klas zapraszamy na godzinę 16:30.


Zebranie Rady Rodziców


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek 16. 10. 2018r. o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych (Dz. U. z 28.08.2017 poz. 1603) zarządza się, co następuje:
§ 1
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

15 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 15, 17 kwietnia 2019 r.- dni egzaminów zewnętrznych dla klas VIII
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Zebranie z rodzicami


Spotkanie z rodzicami odbędzie się we czwartek (13 września) o godzinie 16.oo.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.


Plan lekcji na rok szkolny 2018/19


plan lekcji

plan lekcji »


Szkolny zestaw podręczników


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w szkole od roku szkolnego 2018/19.

szkolny zestaw podręczników (pdf) »


Informacja o podręcznikach dla oddziału przedszkolnego


Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/19.

informacja o podręcznikach »


Regulamin dowozu i odwozu uczniów

regulamin dowozów »


Trasa autobusu

Autobus, który dowozi dzieci dojeżdżające do szkoły wyjeżdża o godzinie 730. Następnie będzie jechał przez Ożarów (P. Landos, P. Dudek) do Gutanowa i wracając będzie zabierał dzieci na zakręcie koło P. Rzeźnika.