Nasi sponsorzy

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada
- lecz przez to, kim jest. Nie przez to co, ma
- lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II


PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Uczniowie składają serdeczne podziękowania Rodzicom, Mieszkańcom, Darczyńcom i Sponsorom za życzliwość, pomoc i wsparcie w realizacji uroczystości

"W HOŁDZIE BOHATEROM NIEPODLEGŁEJ - POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI ASPIRANTOWI POLICJI PAŃSTWOWEJ JANOWI JARZYNIE"

To dzięki Państwu mogła odbyć się ta wspaniała uroczystość, która wpisuje się w historię naszej szkoły i daje nam powody do wyrażenia naszej wdzięczności dla Państwa bezinteresowności, życzliwości i przyjaźni.


Nasze działania wsparli finansowo i materialnie Szanowni Państwo:

Teresa Kot
Wójt Gminy Jastków

Ks. kan. Zenon Małyszek
Proboszcz Parafii Garbów

Ks. kan. Bogdan Zagórski
Kapelan Policji

Elżbieta Jarzyna
wnuczka aspiranta Jana Jarzyny

podinspektor Policji w stanie spoczynku
Krystyna Sobańska- Stępień

Kamil Ziółkowski
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie

Grzegorz Bednarczyk
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

Jadwiga Mazurkiewicz
Bank Spółdzielczy w Cycowie

Mirosław Podebry
Bank Spółdzielczy w Cycowie o. Jastków

Lech Marczak
Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP

Posterunek Policji w Niemcach

Sławomir Szpakowski
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej
posterunek w Radomiu

mł. asp. Radosław Ochal

Benon Bujnowski
Dyrektor Młodieżowego Domu Kultury nr 2
w Lublinie

Anna Ducin
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Beata Dzierżak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płouszowicach

Tomasz Rzążewski
Usługi Transportowo - Handlowe w Ługowie

Michał Perdun

Jan NakoniecznyAnna Banaszek
Restauracja ZŁOTA RYBKA
Garbów

Zenobia Podolska
Restauracja PODOLANKA
Bogucin

Nestle Waters Polska S.A.
Wytwórnia Wód Mineralnych Nałęczowianka

Koło Gospodyń Wiejskich w Ożarowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Ługowie

Ochotnicza Straż Pożarna z Ożarowa

Ewelina Głos
architekt krajobrazu - firma "Głos ogrodu"

Krzysztof Jaszczewski
Prezes firmy TWIST Lublin

Sylwia i Marek Bojanowscy
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ożarów

Dorota i Radosław Woźniakowie
Sklep "Lewiatan"
Ługów

Andrzej Sułek
Szkółka Drzew Owocowych
Ożarów

Jolanta i Stanisław Firlejowie
Materiały Budowlane "STAL-BUD"
Bogucin

Danuta i Janusz Jakubczak
firma budowlana Garbów

Mariusz Chabros
firma CBC Technika Zabezpieczeń

Dariusz Krakowiak
Stanisław Krakowiak
firma transportowa KRAKOWIAK

Centrum Ogrodnicze Matraszek
w Kurowie

Józef Stępień
Andrzej Łuczywek
Zofia Krawczyńska
Teodora Czerniec
Krzysztof Matys
Wacław Zarzeka
Witold Nakonieczny
Matylda Komsta
Teresa i Witold Zuchniarzowie
Danuta i Andrzej Syrokowie
Osoba, która chce pozostać anonimowa

Dziękujemy wszystkim niewymienionym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystościSerdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy objęli uroczystość patronatem
honorowym i medialnym.


Zobacz kto wspierał nasze dzałania podczas obchodów stulecia szkolnictwa
Zobacz kto wspierał nasze dzałania podczas nadania imienia