RODO

Klauzula informacyjna


Poniżej znajdziecie Państwo KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

klauzula informacyjna (pdf) »


Zgoda na przetwarzanie danych


Poniżej znajdziecie Państwo oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko nauczycielskie i pracownicze w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie

zgoda na przetwarzanie danych (pdf) »