Szkoła Podstawowa
im.
Anny
i
Andrzeja Nowaków
w Ożarowie

Kontakt:
608 006 127

Informacje dotyczące kart pracy oraz wyprawki dla oddziału przedszkolnego

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące kart pracy oraz wyprawki dla uczniów oddziału przedszkolnego.

Karty pracy »

Wyprawka»


Film na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Film można zobaczyć również TUTAJ »


Podziękowania od Ósmoklasistów

podziękowanie kl.8

Zobacz podziękowanie»


Organizacja zakończenia roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice
Czas epidemii nie pozwala nam na tradycyjne, uroczyste świętowanie zakończenia roku szkolnego. Szczególnie przykro nam, że nie możemy spotkać się i pożegnać jak co roku naszych Ósmoklasistów, z którymi bardzo zżyliśmy się przez te wszystkie lata pobytu w naszej Szkole. Jednak to troska o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i rodzin oraz pracowników szkoły jest w tym roku sprawą nadrzędną.

Nie chcemy też, by ten bezprecedensowy rok szkolny zakończył się bez słów gratulacji, podziękowań i pożegnań, dlatego zapraszam wszystkich Uczniów i Rodziców na wirtualną uroczystość zakończenia roku szkolnego. Odbędzie się ona za pośrednictwem platformy Zoom we czwartek 25 czerwca o godz. 18.00. Bardzo zależy nam na obecności wszystkich Uczniów, w sposób szczególny Ósmoklasistów, a także Rodziców, którzy w tym roku szkolnym mieli swój specjalny wkład w edukację swoich dzieci. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z Wychowawcami klas (o szczegółach połączenia będą informować Wychowawcy).

26 czerwca natomiast z zachowaniem reżimu sanitarnego Wychowawcy będą wydawać świadectwa, nagrody i dyplomy (przy sprzyjającej pogodzie na zewnątrz budynku). Żeby uniknąć grupowania się, każda klasa ma ustalony przedział czasowy, w którym będzie możliwość odbioru dokumentów. Osoby odbierające (zarówno uczniowie jak i rodzice) muszą być zdrowe, nie mogą przebywać na kwarantannie, powinny być w maseczce i rękawiczkach oraz pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego - minimum 2 m. Odbiór świadectw w tym dniu nie jest obowiązkowy. Można umówić się na inny dogodny sposób i termin. Jeżeli do szkoły chodzi więcej niż jedno dziecko, będzie możliwość odbioru świadectw w jednym czasie.

Harmonogram:
9.00 ‐ 9. 30 ‐ klasa VIII
9.30 ‐ 10.00 ‐ klasa VII
10.00 ‐ 10.30 ‐ klasa VI
10.30 ‐ 11.00 ‐ klasa V
11.00 ‐ 11.30 ‐ klasa IV
11.30 ‐ 12.00 ‐ klasa III
12.00 ‐ 12.30 ‐ klasa II
12.30 ‐ 13.00 ‐ klasa I
13.30 ‐ 14.00 ‐ oddział przedszkolny

Z wyrazami szacunku

Krystyna Wawręta - dyrektor Szkoły


Zwrot podręczników

Drodzy Uczniowie

1. Prosimy o zwrot wypożyczonych podręczników w pełnych kompletach. Pamiętajcie o usunięciu foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarcia.

2. Komplety podręczników muszą być zapakowane w foliowe worki opatrzone imieniem i nazwiskiem ucznia (osobno podręczniki i osobno książki do biblioteki).

3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

4. Podręczniki i inne książki wypożyczone z biblioteki oddajemy od
poniedziałku 22 czerwca 2020 r. do piątku 26 czerwca w godzinach 8.00 -15.00

Zwrot wypożyczonych komputerów

Szanowni Rodzice

Lekcje zdalne będą prowadzone do czwartku 25 czerwca, dlatego prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu komputerowego nie wcześniej niż
od piątku 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. w godzinach 8.00 -15.00

Rodzic dokonujący zwrotu komputera powinien być w maseczce i rękawiczkach.

Komunikat

Przypominam, że 12 czerwca, a także dni egzaminów klasy ósmej ‐ 16, 17, 18 czerwca, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Życzę wszystkim uczniom udanego wypoczynku, a naszym Ósmoklasistom jak najlepszych wyników na egzaminie.

Krystyna Wawręta - dyrektor szkoły


Komunikat dotyczący Egzaminu Ósmoklasisty

Uczniów klasy ósmej i ich Rodziców proszę o zapoznanie się ze szkolnymi procedurami bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty.

Procedura organizacji egzaminów zewnętrznych dla uczniów klasy ósmej»

Procedura postępowania ucznia podczas egzaminu zewnętrznego »

Procedura postępowania z uczniem zdającym egzamin zewnętrzny, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID »

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 członka komisji»


Komuniakat

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło kształcenie na odległość w szkołach i placówkach do 26 czerwca br. Szczegóły w załączniku. O organizacji zakończenia roku w naszej szkole będę informować w kolejnym komunikacie.

Krystyna Wawręta - dyrektor szkoły

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej»

Nowelizacja Rozporządzenia»


Informacja dotycząca Egzaminu Ósmoklasisty

16,17 i 18 czerwca uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu. W związku z tym Uczniów i Rodziców klasy VIII proszę o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Wytyczne dotyczące Egzaminu»


Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Film można zobaczyć również TUTAJ »


Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I- III »


Informacja

Informuję, że od 25 maja uczniowie klas I ‐ III mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki na terenie szkoły, a uczniowie klasy VIII mogą wziąć udział w konsultacjach indywidualnych i grupowych. Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli korzystać uczniowie pozostałych klas.

Przebywanie uczniów na zajęciach w budynku szkoły możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych, ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie tych wytycznych zostały sformułowane szkolne procedury bezpieczeństwa wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły. Proszę o zapoznanie się z tymi procedurami. W załączniku zamieszczony jest wniosek i oświadczenia rodziców, którzy zdecydowaliby się na udział swoich dzieci na zajęciach na terenie szkoły.

Zarządzenie dotyczące procedur»

Procedura organizacji zajęć»

Oświadczenia rodziców i wniosek o udział w zajęciach»

Postępowanie podczas przychodzenia uczniów do szkoły»

Postępowanie podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz»

Procedura przebywania ucznia w szkole »

Postępowanie z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 »

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u pracownika»

Postępowanie podczas wychodzenia uczniów ze szkoły »

Krystyna Wawręta - dyrektor szkoły


Informacja

Informuję, że ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Od 25 maja uczniowie klas I-III mają możliwość uczestniczenia w stacjonarnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (o szczegółach będą informować wychowawcy podczas zebrań klasowych), a ósmoklasiści będą mogli brać udział w konsultacjach na terenie szkoły - indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca taką możliwość będą mieli również uczniowie pozostałych klas.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dostępne są tutaj»;

Krystyna Wawręta


Informacje MEN ‐ Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji ‐ uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Przekazuję informację podaną przez MEN dotyczącą stopniowego uruchamiania szkół. O szczegółach dotyczących pracy naszej szkoły będziemy informować.

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN


Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego i Społecznego "Plener" z Ługowa oraz Paniom z Koła Gospodyń w Ługowie za przekazanie Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie maseczek wielokrotnego użytku.

Jak to dobrze mieć w swoim otoczeniu takich wspaniałych Ludzi jak WY.

Krystyna Wawręta - Dyrektor Szkoły


Opieka dla dzieci oddziału przedszkolnego

Od 11 maja szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci oddziału przedszkolnego.

Zarządzenie nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie
z dnia 6 maja 2020 r.


Na podstawie § 18 pkt.2 ust. 2 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach po uzgodnieniu z organem prowadzącym zarządzam, co następuje:
§ 1. Z uwagi, że na chwilę obecną żaden rodzic oddziału przedszkolnego nie zadeklarował chęci korzystania przez dziecko z opieki przedszkolnej od 11 maja 2020 r., Dyrektor Szkoły zawiesza funkcjonowanie oddziału przedszkolnego.
§ 2. Praca oddziału przedszkolnego będzie wznowiona, gdy rodzice przekażą informację o potrzebie korzystania dzieci z opieki przedszkolnej.
§ 3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego nadal będzie prowadził zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Krystyna Wawręta - Dyrektor Szkoły

Przedstawiamy Państwu Procedurę opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym obowiązującą w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie w okresie od 11 maja 2020 roku do odwołania.

Procedurę opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie »

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli»

Instrukcja mycia rąk»

Instrukcja dezynfekcji rąk»

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki»

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek»

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego»

Q&A Otwieramy przedszkola ‐ informacja MEN»


Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Nowelizacja rozporządzenia MEN ‐ COViD-19 (art. 30b) 24.04 »

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Harmonogram egzaminów ‐ komunikat MEN »


Wirtualne spotkanie z Rodzicami

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z DOŁĄCZENIEM DO SPOTKANIA, PROSZĘ ODŚWIEŻYĆ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY.

Serdecznie zapraszamy na wirtualne spotkanie z Rodzicami, które odbędzie się w najbliższą środę (22 kwietnia 2020 r.) o godzinie 18:00 na platformie ZOOM.

LINK DO SPOTKANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

Osoby, które będą chciały dołączyć do spotkania na smartfonach, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie aplikacji Zoom Cloud Meetings na swoim smarfonie, a następnie kliknięcie na poniższy link w środę o 18:00.

Osoby, które będą chciały dołączyć do spotkania na swoich komputerach, prosimy o wcześniejsze kliknięcie w poniższy link. Zostaną państwo poproszeni o zainstalowanie programu Zoom. Po zainstalowaniu programu, prosimy kliknąć w link ponownie w środę o 18:00, aby dołączyć do spotkania.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

LINK DO SPOTKANIA »


KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.04.2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. została przedłużona nauka w systemie zdalnym. Zajęcia na odległość w naszej szkole będą więc prowadzone tak jak dotychczas. Egzamin ósmoklasisty, który miał odbyć się 21-23 kwietnia 2020 r., został przesunięty na termin późniejszy. O nowym terminie egzaminu, uczniowie zostaną poinformowani nie później niż 3 tygodnie przed ustaloną nową datą egzaminu.

Życzenia świąteczne

życzenia

Powiększ»


Życzenia świąteczne

życzenia

Powiększ»


Niespodzianka dla Uczniów i Rodziców;)

Film można zobaczyć również TUTAJ »


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19

Zarządzenie Dyrektora»


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w sprawie ustalenia Warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19

Zarządzenie Dyrektora»


KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020 r. będą odbywały się w formie zdalnego nauczania. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ‐ 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Nasza szkoła pracuje według planu i zasad, które przekazałam w piątkowym liście do Rodziców i Uczniów. Kontakt z nauczycielami odbywa się przez dziennik elektroniczny lub przez uzgodnione media.

Nauczyciele w opisie lekcji będą informować o monitorowaniu postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji wiedzy i umiejętności. Przez ustalone z uczniami i rodzicami kanały komunikacji będą informować o postępach w nauce, a także o uzyskanych przez ucznia ocenach. Oceny będą wystawiane w dzienniku elektronicznym.

Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych w tym odpowiedniego czasu przebywania przed komputerem, telewizorem czy telefonem. Będziemy w związku z tym starali się tak organizować pracę uczniów, by ograniczać ilość zadań do wykonania tylko przy komputerze lub smartfonie, a włączać pracę z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń. W razie trudności z dostępem do komputera istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu szkolnego. Osoby zainteresowane proszę o telefoniczny kontakt ze mną (608 006 127).

Drodzy Uczniowie i Rodzice, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, dziękuję Rodzicom za nieocenioną pomoc w organizowaniu nauki zdalnej, a Uczniom za odpowiedzialne podejście do swoich obowiązków. Jednocześnie chciałabym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszam do kontaktu z nauczycielami i wychowawcami. Proszę również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.

Życzę wszystkim zdrowia i do szybkiego zobaczenia w szkole.

Krystyna Wawręta


Poradnik dla Uczniów dotyczący bezpieczeństwa w sieci

komuniakat

Powiększ»

komuniakat

Powiększ»


Dzieci uczą Rodziców w domu

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl »; będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych. Zapraszamy do pobrania darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców. Materiały można pobrać tutaj»;

PRACA ZDALNA Z UCZNIEM W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne, przekazując uczniom za pomocą dziennika elektronicznego lub przez bezpośredni kontakt elektroniczny materiały do samodzielnej pracy w domu.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŻAROWIE ZOSTAJĄ ODWOŁANE OD CZWARTKU (12 MARCA 2020) DO śRODY (25 MARCA 2020) WŁĄCZNIE. Ma to związek z wykrytym przypadkiem koronawirusa w naszym powiecie. Sytuacja jest rozwojowa, informacje co do dalszych działań zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Nauczyciele przekazali uczniom zalecenia dotyczące pracy w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Logo

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak mądrość, uczciwość i szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, odpowiedzialności i wiary w siebie. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na ogólnoludzkich wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie i satysfakcję a społeczeństwu zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych obywateli kraju.